Teleformación en PRL 2020

  • A Coruña

TÍTULO LOCALIDADE DOCENTE DATA INICIO DATA FIN
* Alimentación na prevención de enfermedades profesionais no traballo por quendas (10 hs) A CORUÑA Ricardo Morado Álvarez 01/09/2020 10/09/2020
* Acoso laboral: nocións básicas (6 hs) A CORUÑA Rosa Díaz Fernández 07/09/2020 14/09/2020
* Hábitos saudables. Alerxias Alimentarias (10 hs) A CORUÑA Ricardo Morado Álvarez 11/09/2020 20/09/2020
Efectos da turnicidade na saúde laboral no sector sanitario (6 hs) A CORUÑA María José Rey Martín 22/09/2020 28/09/2020
Enfoque da prl dende unha perspectiva de xénero (5 hs) A CORUÑA María José Rey Martín 05/10/2020 09/10/2020
Alimentación saudable no entorno laboral (10 hs) A CORUÑA Ricardo Morado Álvarez 16/10/2020 25/10/2020
Hábitos saudables. Nutrición e alcohol (10 hs) A CORUÑA Ricardo Morado Álvarez 05/11/2020 09/11/2020

* Data límite de inscrición 15 de xullo de 2020

CIG-Saúde A Coruña  981 17 81 37

 

 

Volver