PREVISIÓNS: Listas de contratacións

  

Mércores 3 de xullo de 2024

RESOLUCIÓN do 19 de xuño de 2024, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación provisional de admitidos/as e excluídos/as e os resultados provisionais de baremación no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categorías de persoal estatutario.

(Dietista-nutricionista, Facultativo/a de área de psicoloxía clínica, Farmacéutico/a de Atención Primaria, Fisioterapeuta, Logopeda, Médico/a especialista en Medicina do Traballo, Odontólogo/a de Atención Primaria, Terapeuta Ocupacional, Traballador/a Social).

Xoves 27 de Xuño de 2024

RESOLUCIÓN do 19 de xuño de 2024, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publican a orde de prelación e a puntuación definitiva obtida polas persoas aspirantes admitidas no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categorías de persoal estatutario.

(Enfermeiro/a especialista enfermería do traballo, Enfermeiro/a especialista en enfermería familiar e comunitaria, Enfermeiro/a especialista en enfermería pediátrica, Enfermeiro/a especialista en obstetricia e xinecoloxía (matrón/a), Enfermeiro/a especialista en saúde mental, Médico/a de famiia de atención primaria, Médico/a de urxencias hospitalarias, Médico/a asistencial do 061, Médico/a coordinador do 061, Pediatra de atención primaria, Técnico/a de saúde de Atención Primaria).

Martes 18 de xuño de 2024

RESOLUCIÓN do10 de xuño de 2024, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publican a relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as e os resultados definitivos de baremación no proceso de actualización das listas de selección temporal para a formalización de nomeamentos estatutarios temporais de diversas categorías/especialidades de persoal licenciado sanitario de atención hospitalaria.

(FEAs, , Médico/a de admisión e documentación clínica, Médico/a de Hospitalización a Domicilio).

PREVISIÓNS: Concurso de traslados aberto e permanente

  

Martes 9 de xullo de 2024

RESOLUCIÓN do 3 de xullo de 2024, da Dirección Xeral de Recursos Humanos pola que se modifica a oferta de destinos no ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2024 do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario sanitario e de xestión e servizos.

Abrirase un prazo de 15 días naturais para modificar a través de FIDES no formulario de participación a selección de destinos para as persoas que o desexen.

Categorías: Facultativo/a especialista de área de oftalmoloxía, Médico/a de familia, Pediatra de atención primaria, Enfermeiro/a, e Grupo auxiliar da función administrativa.

Luns 17 de xuño de 2024

RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2024, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación provisional de admitidos/as e excluídos/as e se aproba a oferta de destinos do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal sanitario e de xestión e servizos no ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2024.

Mércores 19 de xuño de 2024.

RESOLUCIÓN do 10 de xuño, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario da categoría de facultativo/a especialista de atención primaria.

 

PREVISIÓNS: OPE

  

LUNS 15 de xullo de 2024

-RESOLUCIÓN do 4 de xullo de 2024, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se nomean novos membros dos tribunais cualificadores da convocatoria excepcional do proceso selectivo de estabilización, polo sistema de concurso de méritos, para o ingreso en diversas especialidades da categoría de facultativo/a especialista de área, convocado pola Resolución do 26 de decembro de 2022, e se dá publicidade da modificación da condición de participación dalgúns dos seus membros.


-RESOLUCIÓN do 4 de xullo de 2024, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se nomean novos membros dos tribunais cualificadores do concurso-oposición para o ingreso en diversas categorías de persoal estatutario, convocado polas Resolucións do 14 e 15 de decembro de 2022, e se dá publicidade da modificación da condición de participación dalgúns dos seus membros.

Mércores 3 de xullo de 2024

RESOLUCIÓN do 27 de xuño de 2024, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se declaran con carácter definitivo, as persoas aspirantes admitidas e excluídas nas convocatorias excepcionais do proceso selectivo de estabilización, polo sistema de concurso de méritos, para o ingreso nas categorías de persoal de investigación e se publican as datas de realización da fase de entrevista.

Xoves 20 de xuño de 2024

No día de hoxe publícase na páxina web do Servizo Galego de Saúde- Emprego Público- OPE 2022- Lei de estabilización, o listado informativo de destinos adxudicados no proceso selectivo de estabilización polo sistema de concurso de méritos para o ingreso nas categorías de persoal de servizos xerais e técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría, convocados mediante as resolucións do 26 e do 28 de decembro de 2022.

Está previsto que o nomeamento e toma de posesión se realice despois do período vacacional para non interferir no funcionamento dos centros sanitarios.

Xoves 20 de xuño de 2024

Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se declaran con carácter definitivo, as persoas aspirantes admitidas e excluídas nas convocatorias excepcionais do proceso selectivo de estabilización, polo sistema de concurso de méritos, e se publican as puntuacións provisionais para o ingreso en diversas categorías de persoal estatutario.

Persoal facultativo: Médico/a coordinador/a 061, Médico/a de admisión e documentación clínica, Técnico/a de saúde de atención primaria, Farmacéutico/a de atención primaria.

Persoal sanitario non facultativo: Enfermeiro/a especialista en enfermaría do Traballo, Logopeda, Técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía, Técnico/a superior en dietética, Técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico, Técnico/a superior en radioterapia, Técnico/a en farmacia.

Persoal de xestión e servizos: Albanel, Calefactor/a, Carpinteiro/a, Cociñeiro/a, Condutor/a , Electricista, Fontaneiro/a, Lavandeiro/a, Limpador/a, Mecánico/a, Pasador/a de ferro, Peón, Perruqueiro/a, Pinche, Pintor/a.

Mércores 19 de xuño de 2024.

RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2024, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fan públicas as puntuacións provisionais da fase de concurso do proceso selectivo para o ingreso na categoría de enfermeiro/a, convocado pola Resolución do 15 de marzo de 2022.

Martes 18 de xuño de 2024

RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2024, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publican as puntuacións provisionais do proceso selectivo para o ingreso polo sistema de concurso, á condición de persoal estatutario fixo na categoría de persoal enfermeiro especialista na especialidade de saúde mental.

Mércores 13 de xuño de 2024

-RESOLUCIÓN do 6 de xuño de 2024, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, relativa á publicación das puntuacións definitivas e finalización da fase de oposición dos procesos selectivos para o ingreso en diversas categorías de persoal estatutario.

Persoal sanitario facultativo: odontólogo/a de atención primaria.

Persoal sanitario non facultativo: Enfermeiro/a especialista en obstetricia-xinecoloxía (matrón/a), enfermeiro/a especialista en saúde mental, enfermeiro/a especialista en enfermaría familiar e comunitaria, enfermeiro/a especialista en enfermaría pediátrica, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, técnico/a superior en hixiene bucodental e técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico.

Persoal de xestión e servizos: Técnico/a superior de sistemas e tecnoloxías da información, enxeñeiro/a técnico/a, técnico/a de xestión de sistemas e tecnoloxías da información, grupo auxiliar da función administrativa e celador/a.

-RESOLUCIÓN do 6 de xuño de 2024 da Dirección Xeral de Recursos Humanos, relativa á publicación das puntuacións definitivas e finalización da fase de oposición dos procesos selectivos para o ingreso en diversas categorías de persoal estatutario licenciado sanitario.

(categorías: facultativo/a especialista de área nas especialidades de Alergoloxía, Anatomía Patolóxica, Anestesioloxía e Reanimación, Anxioloxía e Cirurxía Vascular, Aparello Dixestivo, Cardioloxía, Cirurxía Cardiovascular, Cirurxía Oral e , Maxilofacial, Cirurxía Pediátrica, Cirurxía Plástica, Estética e Reparadora, Cirurxía Torácica, Cirurxía Xeral e Aparello Dixestivo, Dermatoloxía Médico-Cirúrxica e Venereoloxía, Endocrinoloxía e Nutrición, Hematoloxía e Hemoterapia, Medicina Física e Rehabilitación, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Medicina Preventiva e Saúde Pública, Microbioloxía e Parasitoloxía, Nefroloxía, Neurocirurxía, Neuroloxía, Oftalmoloxía, Oncoloxía Médica, Otorrinolaringoloxía, Pediatría e as súas áreas específicas, Pneumoloxía, Psicoloxía Clínica, Psiquiatría, Radiodiagnóstico, Reumatoloxía, Uroloxía, Xeriatría, e nas categorías de médico/a de admisión e documentación clínica, médico/a asistencial do 061 e médico/a coordinador do 061).

Mércores 29 de maio de 2024

RESOLUCIÓN do 22 de maio de 2024, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fan públicos o lugar, a data e a hora de realización dos exercicios da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso na categoría de persoal estatutario médico/a de familia de atención primaria.