Pinche e técnico/a en farmacia pola quenda de discapacidade intelectual, e telefonista
 • Oposicións
 • Sanidade Pública

Descontos para a afiliación de CIG
 • Formación
 • Sanidade Pública

Ampliación de prazas e apertura dun novo prazo de inscrición
 • Oposicións
 • Sanidade Pública

Corrección de erros publicada no DOG do 21/12/2020
 • Oposicións
 • Sanidade Pública

 • AgMédica
 • Oposicións
 • Sanidade Pública

 • Formación
 • Sanidade Pública

Cronograma das distintas convocatorias de OPE en curso
 • Oposicións
 • Sanidade Pública

Escrito dirixido ao Conselleiro de Sanidade
 • Coronavirus
 • Sanidade Pública

Escritos dirixidos ao Ministerio de Sanidade e á Consellería de Sanidade da Xunta de Galiza
 • AgEnfermeira
 • AgMédica
 • Sanidade Pública