• Formación
 • Sanidade Pública

Prazo de solicitudes: do 17 ao 26 de febreiro de 2021
 • Formación

 • Formación
 • Sanidade Pública

 • Formación
 • Sanidade Pública

 • Formación
 • Sanidade Pública

 • Formación
 • Sanidade Pública

Descontos para a afiliación de CIG
 • Formación
 • Sanidade Pública

 • Formación
 • Sanidade Pública

 • Formación
 • Sanidade Pública

Dirixido a todas as categorías con atención directa ao paciente
 • Formación
 • Sanidade Pública

Meses de novembro e decembro
 • Formación
 • Sanidade Pública

Para celadores/as e persoal de cociña
 • Formación
 • Sanidade Pública

 • Formación
 • Sanidade Pública