• Oposicións
 • Sanidade Pública

Apróbase a oferta de destinos para o ciclo de adxudicación do ano 2020
 • Concurso de traslados
 • Sanidade Pública

O persoal contaxiado no exercicio profesional, terá como recoñecemento desconto salarial
 • Coronavirus
 • Sanidade Pública

Publicacións previstas para primeiros de xuño
 • Concurso de traslados
 • Oposicións
 • Sanidade Pública

Listas provisionais de diversas categorías
 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

 • Formación
 • Sanidade Pública

Información sobre a contratación COVID-19
 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

É necesario falar da contratación do persoal do SERGAS
 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

Habilítase a solicitude e adxudicación das prazas de forma telemática
 • AgEnfermeira
 • AgMédica
 • Sanidade Pública

 • Permisos e licenzas
 • Sanidade Pública