Meses de novembro e decembro
 • Formación
 • Sanidade Pública

Prazo de reclamacións de DEZ días hábiles (do 9 ao 23 de outubro)
 • AgEnfermeira
 • Especialidades de enfermería
 • Sanidade Pública

CIG-SAÚDE esixe a publicación inmediata no DOG da Resolución da carreira profesional, tal e como vén recollido nas bases da carreira profesional do SERGAS
 • Carreira profesional
 • Sanidade Pública

 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

As dificultade de acceso ás citas e as listas de agarda confirman o importante déficit de persoal e de medios na atención primaria.
 • Atención primaria
 • Sanidade Pública

Persoal sanitario e persoal de xestión e servizos
 • Concurso de traslados
 • Sanidade Pública

Escritos presentados na Consellería de Sanidade e o SERGAS
 • Sanidade Pública
 • Saúde laboral