Circulares e Instrucións SERGAS

- Acordo de criterios de incorporación e cesamento. 07/10/2022 PDF

- Instrución de RRHH sobre as condicións de desfrute do permiso de lactación. 09-05-2022 PDF

- Instrución de RRHH sobre o procedemento de desfrute dos días de libre disposición. 28-01-2022 PDF

- Instrución de RRHH sobre atención continuada en réxime de localización en diversas categorías sanitarias. 08-07-2021 PDF

Acordo 2023 de redución de xornada
  • 2024. Instrución sobre a aplicación da redución de xornada acordada para o ano 2024. PDF
  • 2023. Instrución sobre a aplicación da redución de xornada acordada a partir do 1 de xullo de 2023. PDF
Atención primaria
  • Instrucións da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde sobre a implantación extraordinaria e transitoria dun sistema de gardas de relevo nos puntos de atención continuada. 29-07-2022 PDF
  • Instrucións da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde sobre medidas urxentes e excepcionais dirixidas a garantir a dispoñibilidade de persoal sanitario nos Puntos de Atención Continuada. 27-07-2022 PDF