Ademais tamén se fai cargo da presidencia da Comisión de centro de Atención Primaria
 • Vigo
 • Xerencia Área Sanitaria de Vigo
 • Xunta de Persoal Vigo

 • Vigo
 • Xerencia Área Sanitaria de Vigo

CIG SAÚDE Vigo rexeita as instrucións publicadas de xeito unilateral pola Xerencia de Vigo
 • Instrucións vacacións
 • Xerencia Área Sanitaria de Vigo

Información chegada da Dirección de Recursos Humanos de Vigo
 • Vigo
 • Xerencia Área Sanitaria de Vigo

Prazo de 15 dias hábiles dende o día seguinte á publicación do anuncio no DOG (ata o 3 de xullo)
 • Vigo
 • Xerencia Área Sanitaria de Vigo

A Xerencia da Área Sanitaria de Vigo establece cal debe ser o criterio de antigüedade para o inicio de rotación na elección de vacacións en caso de ausencia de acordo na unidade.
 • Instrucións vacacións
 • Vigo
 • Xerencia Área Sanitaria de Vigo