• Vigo
  • Xerencia Área Sanitaria de Vigo

CIG SAÚDE Vigo rexeita as instrucións publicadas de xeito unilateral pola Xerencia de Vigo
  • Instrucións vacacións
  • Xerencia Área Sanitaria de Vigo

Información chegada da Dirección de Recursos Humanos de Vigo
  • Vigo
  • Xerencia Área Sanitaria de Vigo

Prazo de 15 dias hábiles dende o día seguinte á publicación do anuncio no DOG (ata o 3 de xullo)
  • Vigo
  • Xerencia Área Sanitaria de Vigo

A Xerencia da Área Sanitaria de Vigo establece cal debe ser o criterio de antigüedade para o inicio de rotación na elección de vacacións en caso de ausencia de acordo na unidade.
  • Instrucións vacacións
  • Vigo
  • Xerencia Área Sanitaria de Vigo