DECRETO 81/2016, do 23 de xuño, polo que se crea no ámbito do Servizo Galego de Saúde a categoría estatutaria de persoal enfermeiro especialista. DOG 14/07/2016
Bases do procedemento do concurso específico para o ingreso na categoría estatutaria de persoal enfermeiro especialista. DOG 02/04/2018

Resolución do concurso específico e da OPE de especialistas en enfermería pediátrica
 • AgEnfermeira
 • Especialidades de enfermería
 • Sanidade Pública

 • AgEnfermeira
 • Especialidades de enfermería
 • Sanidade Pública

Prazo de reclamacións de DEZ días hábiles (do 9 ao 23 de outubro)
 • AgEnfermeira
 • Especialidades de enfermería
 • Sanidade Pública

Reunión de Mesa Sectorial do 8 de maio de 2020
 • AgEnfermeira
 • Especialidades de enfermería
 • Mesa Sectorial
 • Sanidade Pública

Esiximos a inmediata negociación do réxime xurídico e do sistema retributivo de Matronas de Atención Primaria.
 • AgEnfermeira
 • Atención primaria
 • Especialidades de enfermería
 • Sanidade Pública