CIG-Saúde de Compostela denuncia que se están a denegar días libres e vacacións
  • Santiago

Non se cobren as vacacións do persoal, hai unha autocobertura entre as e os profesionais
  • Santiago

Categorías de persoal sanitario diplomado, formación profesional e persoal de xestión e servizos
  • Santiago

Concentráronse ás portas do servizo tras da mobilización do persoal da UCI
  • Santiago

A Xerencia mantén 7 capeláns a xornada completa e 2 a media, pero non cobre a praza para a biblioteca
  • Santiago