A publicación da carteira de servizos dxs enfermirxs elaborada polo propio colectivo, é un recoñecemento as competencias que xs enfermeirxs poden desenvolver, por que así xs habilita a súa formación
 • AgEnfermeira
 • Atención primaria
 • Sanidade Pública

 • AgEnfermeira
 • Sanidade Pública

CIG-Saúde demanda á Consellaría de Sanidade a creación da subdirección xeral de enfermaría
 • AgEnfermeira
 • Sanidade Pública

Exiximos un respecto absoluto as/os enfermeiras/os de pediatría que levan anos desenvolvendo o seu traballo no ámbito hospitalario e no ámbito de primaria
 • AgEnfermeira
 • Especialidades de enfermería
 • Sanidade Pública

Resolución do concurso específico e da OPE de especialistas en enfermería pediátrica
 • AgEnfermeira
 • Especialidades de enfermería
 • Sanidade Pública

Celebrarase o 27 de marzo de 2021
 • AgEnfermeira
 • AgMédica
 • Sanidade Pública

Enfermeira/o especialista en enfermaría pediátrica
 • AgEnfermeira
 • Especialidades de enfermería
 • Sanidade Pública

Escritos dirixidos ao Ministerio de Sanidade e á Consellería de Sanidade da Xunta de Galiza
 • AgEnfermeira
 • AgMédica
 • Sanidade Pública

Prazo presentación de solicitudes: do 9 ao 21 de decembro de 2020
 • AgEnfermeira
 • AgMédica
 • Sanidade Pública

 • AgEnfermeira
 • Especialidades de enfermería
 • Sanidade Pública

Prazo de reclamacións de DEZ días hábiles (do 9 ao 23 de outubro)
 • AgEnfermeira
 • Especialidades de enfermería
 • Sanidade Pública

Que é a Agrupación Enfermeira?

A Agrupación Enfermeira de CIG-Saúde dirixe o seu funcionamento aos seguintes ámbitos funcionais e territoriais:

 • a Agrupación Enfermeira de CIG-Saúde diríxese ás categorías que actualmente teñen como requisito de titulación unha diplomatura sanitaria, así como as correspondentes especialidades, e calquera categoría coas mesmas características que se introduza no sistema sanitario, para debater, organizar e canalizar as respostas aos seus problemas específicos.
 • a Agrupación Enfermeira de CIG-Saúde deberá funcionar tanto no ámbito nacional como no comarcal e local.

A Agrupación Enfermeira de CIG-Saúde ten os seguintes obxectivos e funcións:

 1. Analizar a problemática laboral específica das categorías de enfermaría (e as súas especialidades), fisioterapia, logopedia e terapia ocupacional.
 2. Analizar os aspectos profesionais, formativos e asistenciais que afectan ao traballo da enfermaría, fisioterapia, logopedia e terapia ocupacional e ás súas condicións e regulación.
 3. Elaborar propostas para a acción sindical de CIG-Saúde, contribuíndo ao seu debate e difusión entre o colectivo a quen se dirixe esta Agrupación.
 4. Propoñer e impulsar iniciativas de organización e implantación entre o colectivo citado.
 5. Impulsar unha política de información e comunicación directa da CIG para o colectivo de enfermaría, especialidades de enfermaría, fisioterapia, logopedia e terapia ocupacional.
 6. Favorecer unha visión global, integradora e solidaria das solucións aos problemas comúns do sector sanitario, implicándose na acción sindical xeral de CIG-Saúde.
 7. Aportar a visión enfermeira sobre as políticas sanitarias xerais e as alternativas construídas dende a CIG.
 8. Facilitar a relación con asociacións e entidades de enfermaría, fisioterapia, logopedia ou terapia ocupacional de contido científico, académico ou profesional.