CIG-Saúde solicitou ao SERGAS a convocatoria urxente da comisión do acordo de FEAs de urxencias hospitalarias
 • AgMédica
 • Mesa Sectorial
 • Sanidade Pública

Cronograma dos procesos selectivos, OPE de enfermeira/o, propostas de medidas en atención primaria, para os hospitais comarcais, medicina interna e enfermaría
 • AgEnfermeira
 • AgMédica
 • Mesa Sectorial
 • Oposicións
 • Sanidade Pública

CIG-Saúde solicita unha reunión urxente da Mesa Sectorial para tratar a situación da Medicina Interna no conxunto do SERGAS
 • AgMédica
 • Sanidade Pública

CIG-Saúde solicita reunión extraordinaria da Mesa Sectorial para negociar unha saída urxente
 • AgMédica
 • Sanidade Pública

A petición do Presidente do goberno galego Núñez Feijóo dun MIR extraordinario da especialidade de medicina familiar e comunitaria é falaz, e sábeo ben
 • AgMédica
 • Sanidade Pública

 • AgMédica
 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

Aprobado na Mesa sectorial de sanidade do 20 de abril
 • AgMédica
 • Mesa Sectorial
 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

Celebrarase o 27 de marzo de 2021
 • AgEnfermeira
 • AgMédica
 • Sanidade Pública

Que é a Agrupación Médica?

O debate establecido en CIG-Saúde sobre o papel do persoal facultativo no sindicato, e a última acción sindical, pulando das mobilizacións dos médicos e médicas, tivo como unha das súas consecuencias a decisión de crear a Agrupación Médica de CIG Saúde (AgM - CIG Saúde) que, a principios de xuño de 2004, tomou o Consello Nacional do sindicato.

Esta decisión supón un fito histórico no sindicalismo sanitario galego e español: un sindicato de clase, a CIG, maioritario entre o conxunto dos traballadores e traballadoras da sanidade, decide afrontar un problema común a todos os sindicatos de clase entre os médicos e médicas: buscar fórmulas para superar a debilidade da súa presenza organizada entre o persoal facultativo, e combater a aparente hexemonía dos sindicatos corporativos nestes sectores profesionais.

As médicas e os médicos afiliados de CIG-Saúde, consideramos que a creación dunha estrutura organizativa específica de facultativos, dentro do sindicato, abre unha nova e ilusionante xeira no sindicalismo sanitario galego.

Consolidar a Agrupación Médica de CIG Saúde como un referente organizativo útil para a defensa das lexítimas reivindicacións do persoal facultativo, afortalando a unidade interna de CIG-Saúde, é a tarefa que temos por diante.