Publícase hoxe en DOG accesos ordinario e extraordinarios de 2022, e acordo de incorporación de todo o persoal temporal
 • Carreira profesional
 • Sanidade Pública

Publicarase no DOG de 12 de decembro de 2022
 • Concurso de traslados
 • Oposicións
 • Sanidade Pública

Carreira profesional, OPE, Concurso de traslados...
 • Carreira profesional
 • Concurso de traslados
 • Mesa Sectorial
 • Oposicións
 • Sanidade Pública

Oferta de emprego público do SERGAS do 2022
 • Mesa Sectorial
 • Oposicións
 • Sanidade Pública

 • Carreira profesional
 • Sanidade Pública

Publicarase o convocatoria o 2 de decembro
 • Carreira profesional
 • Sanidade Pública

CIG-Saúde esixe a publicación das medidas acordadas sobre selección temporal
 • Acordos Mesa Sectorial de Sanidade
 • Mesa Sectorial
 • Sanidade Pública

Será o sábado 26 de novembro ás 9,00 horas
 • AgEnfermeira
 • Especialidades de enfermería
 • Sanidade Pública

 • Concurso de traslados
 • Sanidade Pública

Para CIG-Saúde o trato que o SERGAS dá á profesión enfermeira é denigrante e inaceptable
 • AgEnfermeira
 • Atención primaria
 • Sanidade Pública