Pretenden deixar fóra ao persoal non sanitario!
 • Coronavirus
 • Sanidade Pública
 • Saúde laboral

 • Formación
 • Sanidade Pública

Prazo de reclamacións de DEZ días hábiles (do 29 de xaneiro ao 11 de febreiro)
 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

CIG-Saúde seguimos rexeitando o Plano de continxencias COVID do SERGAS
 • Sanidade Pública

Entrada en vigor ao día seguinte da publicación en DOG
 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

Denuncia da Plataforma Galega de Traballadores e Traballadoras de Investigación Sanitaria
 • Institutos investigación
 • Sanidade Pública

Pinche e técnico/a en farmacia pola quenda de discapacidade intelectual, e telefonista
 • Oposicións
 • Sanidade Pública

Descontos para a afiliación de CIG
 • Formación
 • Sanidade Pública

 • Coronavirus
 • Sanidade Pública
 • Saúde laboral

Ampliación de prazas e apertura dun novo prazo de inscrición
 • Oposicións
 • Sanidade Pública

Corrección de erros publicada no DOG do 21/12/2020
 • Oposicións
 • Sanidade Pública

 • AgMédica
 • Oposicións
 • Sanidade Pública