O persoal está a mesturar os uniformes limpos coa súa roupa
  • Lugo

Por ser unha formación a destempo, sentíndose o persoal insultado pola falta de sensibilidade
  • Lugo

Referímonos concretamente á retirada de servizos do Centro de Saúde do Sagrado Corazón.
  • Lugo

  • Lugo

  • Lugo

  • Lugo