• Sanidade Pública
 • Selección Temporal

 • Oposicións
 • Sanidade Pública

 • Oposicións
 • Sanidade Pública

 • Oposicións
 • Sanidade Pública

 • Oposicións
 • Sanidade Pública

Defende que se traslade ao persoal información “veraz e transparente”
 • Atención primaria
 • Sanidade Pública

 • Oposicións
 • Sanidade Pública

 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

Os recortes matan. Non ao negocio coa saúde
 • Sanidade Pública