Ampliación de prazas e apertura dun novo prazo de inscrición
 • Oposicións
 • Sanidade Pública

Corrección de erros publicada no DOG do 21/12/2020
 • Oposicións
 • Sanidade Pública

 • AgMédica
 • Oposicións
 • Sanidade Pública

Posibilita restricións de dereitos e sancións sen contemplar nin unha soa medida preventiva
 • Sanidade Pública

 • Formación
 • Sanidade Pública

Cronograma das distintas convocatorias de OPE en curso
 • Oposicións
 • Sanidade Pública

Escrito dirixido ao Conselleiro de Sanidade
 • Coronavirus
 • Sanidade Pública

Escritos dirixidos ao Ministerio de Sanidade e á Consellería de Sanidade da Xunta de Galiza
 • AgEnfermeira
 • AgMédica
 • Sanidade Pública

 • Mesa Sectorial
 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

Prazo presentación de solicitudes: do 9 ao 21 de decembro de 2020
 • AgEnfermeira
 • AgMédica
 • Sanidade Pública

 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

Prazo de solicitudes do 1 de decembro de 2020 ao 4 de xaneiro de 2021
 • Carreira profesional
 • Sanidade Pública