O persoal contaxiado no exercicio profesional, terá como recoñecemento desconto salarial
 • Coronavirus
 • Sanidade Pública

Publicacións previstas para primeiros de xuño
 • Concurso de traslados
 • Oposicións
 • Sanidade Pública

Listas provisionais de diversas categorías
 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

 • Formación
 • Sanidade Pública

Información sobre a contratación COVID-19
 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

É necesario falar da contratación do persoal do SERGAS
 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

Habilítase a solicitude e adxudicación das prazas de forma telemática
 • AgEnfermeira
 • AgMédica
 • Sanidade Pública

 • Permisos e licenzas
 • Sanidade Pública

Esiximos a convocatoria da Comisión central de seguimento do pacto de selección temporal para rematar coa excepcionalidade
 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

As listas entrarán en vigor ao día seguinte da publicación no DOG
 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

Advirten que a decisión de prorrogar os contratos MIR e EIR suporá que o persoal das listas non poida traballar
 • Mesa Sectorial
 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal
 • Taxa de reposición

Información de diversos temas tratados na reunión
 • AgMédica
 • Mesa Sectorial
 • Permisos e licenzas
 • Sanidade Pública

Mesa sectorial do 8 de maio de 2020
 • AgMédica
 • Mesa Sectorial
 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal