• Mesa Sectorial
 • Sanidade Pública

Mesa sectorial do 8 de febreiro de 2023
 • Atención primaria
 • Mesa Sectorial
 • Sanidade Pública

A Plataforma agarda unha participación masiva na manifestación convocada o domingo, 12 de febreiro en Compostela
 • Sanidade Pública

 • Atención primaria
 • Sanidade Pública

Desde o mes de xaneiro xa está aplicando nas nóminas o "mecanismo de equidade interxeracional"
 • Sanidade Privada
 • Sanidade Pública

 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

 • AgEnfermeira
 • Especialidades de enfermería
 • Sanidade Pública

Información facilitada na comisión central de contratacións
 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

Proba realizada o 26 de novembro de 2022
 • AgEnfermeira
 • Especialidades de enfermería
 • Sanidade Pública

 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

Publicado 31 de xaneiro en DOG
 • Atención primaria
 • Oposicións
 • Sanidade Pública

Reclama evitar posibles conflitos de intereses entra a pública e privada
 • AgMédica
 • Sanidade Pública