• Oposicións
 • Sanidade Pública

 • Oposicións
 • Sanidade Pública

Defende que se traslade ao persoal información “veraz e transparente”
 • Atención primaria
 • Sanidade Pública

 • Oposicións
 • Sanidade Pública

 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

Os recortes matan. Non ao negocio coa saúde
 • Sanidade Pública

Información chegada do SERGAS
 • Oposicións
 • Sanidade Pública

RESOLUCIÓN do 24 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se dispón a publicación das bases do nomeamento estatutario eventual de continuidade.
 • AgMédica
 • Contratacións
 • Lexislación
 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

RESOLUCIÓN do 18 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos
 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal