COMISIÓN CENTRAL DE SEGUIMENTO DO PACTO DE SELECCIÓN TEMPORAL DO 9 DE ABRIL DE 2021. PDF

 • Previsión de actualización de listas. PDF

COMISIÓN CENTRAL DE SEGUIMENTO DO PACTO DE SELECCIÓN TEMPORAL DO 20 DE NOVEMBRO DE 2020. PDF

 • Previsión de actualización de listas. PDF

COMISIÓN CENTRAL DE SEGUIMENTO DO PACTO DE SELECCIÓN TEMPORAL DO 24 DE XULLO DE 2020.

COMISIÓN CENTRAL DE SEGUIMIENTO DO PACTO DE SELECCIÓN TEMPORAL DO 22 DE MAIO DE 2020. Descargar PDF

COMISIÓN CENTRAL DE SEGUIMENTO DO PACTO DE SELECCIÓN TEMPORAL DO 20 DE DECEMBRO DE 2019. Descargar PDF

COMISIÓN CENTRAL DE SEGUIMENTO DO PACTO DE SELECCIÓN TEMPORAL DO 25 DE XUÑO DE 2019. Descargar PDF

Pacto de selección temporal do SERGAS de 30 de xuño de 2016. Texto consolidado. PDF

Acordo sobre xestión das listaxes de vinculacións temporais de curta duración. DOG 30/05/2012 PDF

Diversos acordos adoptados pola Comisión Central de Seguimento do Pacto. DOG 22/12/2016 PDF

- Titulacións académicas equiparables á formación práctica específica impartida polo Servizo Galego de Saúde como requisito de acceso ás áreas especiais.

- Experiencia profesional en áreas especiais no Sistema Nacional de Saúde.

- Actualización dos ámbitos territoriais de inscrición nas distintas listas.

Diversos acordos adoptados pola Comisión Central de Seguimento do Pacto. DOG 24/07/2017 PDF

- Indispoñibilidade de aspirantes en áreas especiais.

- Indispoñibilidade de aspirantes na lista de enfermeiro/a especialista en saúde mental.

- Valoración da parte común da fase de oposición ás persoas aspirantes da quenda de promoción interna.

- Baremo aplicable ás listas das especialidades de enfermeiro/a especialista.

- Renuncia sen penalización a vínculos de longa duración nas listas de ámbito autonómico nos supostos de cambio de área de preferencia.

Diversos acordos adoptados pola Comisión Central de Seguimento do Pacto. DOG 11/10/2018 PDF

- Inclusión na categoría de enfermeiro/a da área especial de citostáticos.

- Inclusión automática nas listas da área especial das persoas aspirantes que solicitan e superan a formación práctica específica.

Acordo da Mesa Sectorial de Sanidade, do 12 de marzo de 2019, de modificación do Pacto de selección temporal do SERGAS. DOG 03/05/2019 PDF

- Substitución de área sanitaria e zonificación por distrito sanitario.

Pacto sobre a selección de persoal estatutario temporal licenciado sanitario de atención hospitalaria. DOG 18/12/2018 PDF

Acordos adoptados pola Comisión Central de Seguimento do Pacto. DOG 29/01/2020. PDF

a) Melloras de vinculación.

b) Réxime de penalizacións.

Acordo nomeamento estatutario eventual de continuidade de CESM-O´MEGA, UGT, CSIF e SATSE.

Bases do nomeamento. DOG 31/01/2019 PDF

Acta de fin de negociación de 15 de xaneiro de 2019. PDF

Acordos da comisión de seguimento.

Acta 7 de febreiro de 2019. PDF

Acta de 2 de maio de 2019. PDF

Acta de 3 de xullo de 2019. PDF

Acta de 9 de outubro de 2019. PDF

Publicación acordos do 2 de maio e 3 de xullo de 2019 e do 30 de outubro de 2020. DOG 30/11/2020. PDF

O SERGAS está a incumprir o pacto de contratacións e os acordos das comisións periféricas
 • Coronavirus
 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

Listas provisionais de diversas categorías
 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

Información sobre a contratación COVID-19
 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

É necesario falar da contratación do persoal do SERGAS
 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

Esiximos a convocatoria da Comisión central de seguimento do pacto de selección temporal para rematar coa excepcionalidade
 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

As listas entrarán en vigor ao día seguinte da publicación no DOG
 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

Advirten que a decisión de prorrogar os contratos MIR e EIR suporá que o persoal das listas non poida traballar
 • Mesa Sectorial
 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal
 • Taxa de reposición

Mesa sectorial do 8 de maio de 2020
 • AgMédica
 • Mesa Sectorial
 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

Información de listas de contratación, OPE e concurso de traslados
 • Concurso de traslados
 • Oposicións
 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

 • Coronavirus
 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

CIG- Saúde: “Este é o recoñecemento do SERGAS ao persoal temporal, a precariedade laboral”
 • Coronavirus
 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal