COMISIÓN CENTRAL DE SEGUIMIENTO DO PACTO DE SELECCIÓN TEMPORAL DO 22 DE MAIO DE 2020. Descargar PDF

COMISIÓN CENTRAL DE SEGUIMENTO DO PACTO DE SELECCIÓN TEMPORAL DO 20 DE DECEMBRO DE 2019. Descargar PDF

 

Pacto de selección temporal do SERGAS de 30 de xuño de 2016. Texto consolidado. PDF

Acordo sobre xestión das listaxes de vinculacións temporais de curta duración. DOG 30/05/2012 PDF

Diversos acordos adoptados pola Comisión Central de Seguimento do Pacto. DOG 22/12/2016 PDF

- Titulacións académicas equiparables á formación práctica específica impartida polo Servizo Galego de Saúde como requisito de acceso ás áreas especiais.

-  Experiencia profesional en áreas especiais no Sistema Nacional de Saúde.

- Actualización dos ámbitos territoriais de inscrición nas distintas listas.

Diversos acordos adoptados pola Comisión Central de Seguimento do Pacto. DOG 24/07/2017 PDF

-  Indispoñibilidade de aspirantes en áreas especiais.

-  Indispoñibilidade de aspirantes na lista de enfermeiro/a especialista en saúde mental.

- Valoración da parte común da fase de oposición ás persoas aspirantes da quenda de promoción interna.

- Baremo aplicable ás listas das especialidades de enfermeiro/a especialista.

- Renuncia sen penalización a vínculos de longa duración nas listas de ámbito autonómico nos supostos de cambio de área de preferencia.

Diversos acordos adoptados pola Comisión Central de Seguimento do Pacto. DOG 11/10/2018 PDF

-  Inclusión na categoría de enfermeiro/a da área especial de citostáticos.

-  Inclusión automática nas listas da área especial das persoas aspirantes que solicitan e superan a formación práctica específica.

Acordo da Mesa Sectorial de Sanidade, do 12 de marzo de 2019, de modificación do Pacto de selección temporal do SERGAS. DOG 03/05/2019 PDF

- Substitución de área sanitaria e zonificación por distrito sanitario.

Pacto sobre a selección de persoal estatutario temporal licenciado sanitario de atención hospitalaria. DOG 18/12/2018 PDF

Acordos adoptados pola Comisión Central de Seguimento do Pacto. DOG 29/01/2020. PDF

a) Melloras de vinculación.

b) Réxime de penalizacións.

 

 

 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

 • Contratacións
 • Lexislación
 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

 • AgMédica
 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

RESOLUCIÓN do 24 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se dispón a publicación das bases do nomeamento estatutario eventual de continuidade.
 • AgMédica
 • Contratacións
 • Lexislación
 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal

RESOLUCIÓN do 18 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos
 • Sanidade Pública
 • Selección Temporal